Privacy policy

Zweers Motorservice

De Nieuwe Haven 24V
7772BC  Hardenberg
06 55 39 22 48
info@zweersmotorservice.nl

 

1. Gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens, zoals naam en emailadres.

Deze gegevens worden alleen verwerkt wanneer het contactformulier op de contactpagina wordt ingevuld. Voor het verwerken hiervan is in dit formulier uw toestemming nodig.

 

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten.
 • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers.
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

 

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst.
 • Het beantwoorden van een vraag of opmerking van een gebruiker.

 

4. Opslag en bewaartermijn van de gegevens

 • We bewaren de gegevens alleen voor hoelang deze nodig zijn en voor zolang deze gegevens voor ons in belang zijn.
 • In het bewaartermijn zullen de gegevens alleen beschikbaar zijn voor Zweers Motorservice.

 

5. Informatie, wijzingen en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt.
 • Beperking van uw persoonsgegevens.
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens.
 • Vragen over de inhoud van dit privacy reglement.

Wijzigingen, beperkingen en of het wissen van gegevens kan via info@zweersmotorservice.nl.